Γωνιά Έρευνας

Σημαντικό μέρος της ημερίδας αποτελεί η παρουσία των Εργαστηρίων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, όπου Υποψήφιοι Διδάκτορες, Ερευνητές και Καθηγητές παρουσιάζουν το ερευνητικό τους έργο σχετικό με τη Βιοτεχνολογία και τις εφαρμογές της.

Τα εργαστήρια που θα συμμετέχουν είναι τα εξής: