Χώρος διασύνδεσης

Οι συμμετέχοντες την ημέρα του BioChem Day θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με στελέχη διαφόρων εταιρειών στον χώρο διασύνδεσης, έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με τραπέζια από τις συμμετέχουσες εταιρείες. Οι παρευρισκόμενοι θα γνωρίσουν τη δράση κάθε εταιρείες, θα μάθουν για τις προοπτικές του κλάδου, αλλά και θα πληροφορηθούν για τα απαραίτητα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν για να απασχοληθούν μελλοντικά στον τομέα της βιοτεχνολογίας.