Το Chemecon αποτελεί τον πρώτο εθελοντικό, μη κερδοσκοπικό Σύλλογο Νέων Χημικών Μηχανικών που δραστηριοποιείται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Με γνώμονα τα εμπόδια που βρίσκονται ανάμεσα στους φοιτητές Χημικούς Μηχανικούς και το επάγγελμά τους, επιθυμεί να  συμβάλλει ουσιαστικά στη σύνδεση των νέων με το αντικείμενο των σπουδών τους και να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και αγοράς εργασίας. Η προσπάθεια αυτή γίνεται μέσω οργανωμένων και πολυδιάστατων δράσεων με κύριο άξονα την άμεση και σφαιρική πληροφόρηση των άμεσα ενδιαφερόμενων όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας του Χημικού Μηχανικού σήμερα.

Αν και ως σύλλογος συστάθηκε το 2017, η ιστορία του ξεκινά από το 2013 στο πλαίσιο μαθήματος «Ανάλυση Ανταγωνισμού και Έρευνα αγοράς», στο οποίο οι φοιτητές καλούνταν να αναζητήσουν την λύση ενός προβλήματος της σχολής. Αυτή δόθηκε από  μια ομάδα τριών φοιτητριών, τη Δέσποινα Ζυμπελούδη, Εμμανουέλα Γρατσία και Χριστιάνα Τσιλιγιάννη, οι οποίες οραματίστηκαν την ύπαρξη ενός ανεξάρτητου, φοιτητικού οργανισμού στους χώρους της σχολής, ο οποίος θα προσέφερε ερεθίσματα στους φοιτητές ώστε να έρθουν πιο κοντά στο επάγγελμά τους. Το Chemecon πλέον απαρτίζεται από 47 εθελοντές που δουλεύουν συλλογικά για την επίτευξη των νέων στόχων που τίθενται συνεχώς, συνεχίζοντας με θέληση και αποφασιστικότητα την πρωτοβουλία που ξεκίνησε τότε.

Όραμα του Chemecon είναι η σωστή κατάρτιση -τεχνική και μη- των νέων Χημικών Μηχανικών, έτσι ώστε να έρθουν σε επαφή με τον επαγγελματικό τους εαυτό και να βελτιωθούν οι συνθήκες αποκατάστασής τους. Για την επίτευξη αυτού, το Chemecon έχει θέσει συγκεκριμένους και ακριβείς στόχους οι οποίοι ανανεώνονται και εμπλουτίζονται κάθε χρόνο, όσο αυξάνεται και η δυναμικότητα του.

Αυτοί οι στόχοι περιλαμβάνουν:

Με πυξίδα τις αξίες της δημιουργικότητας και του επαγγελματισμού και όρεξη για δουλειά και συνεργασία, το Chemecon, στα 9 χρόνια από τη σύλληψη του, έχει οργανώσει, μεταξύ άλλων:

Περισσότερες πληροφορίες για το Chemecon μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του, κάνοντας click εδώ.